More

    Phái đoàn Tin Lành Luther Đức

    Đức Thánh Cha tiếp Phái đoàn Tin Lành Luther Đức

    VATICAN. ĐTC kêu gọi các tín hữu Công Giáo và Tin Lành Luther khởi sự công trình đại kết bằng việc cầu nguyện, cộng...

    Hot Topics