More

    Phái đoàn TGP Huế lên đường hành hương Đất Thánh Israel

    Phái đoàn TGP Huế lên đường hành hương Đất Thánh Israel

    Một sự kiện trọng đại sẽ diễn ra tại Đất Thánh Israel vào ngày 18.10.2018 sắp đến với Thánh lễ khánh thành tượng Đức...

    Hot Topics