More

    Phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh tới Hà Nội

    Phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh tới Hà Nội

    Chiều hôm qua, thứ Ba ngày 16/01/2018 phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh đã tới Hà Nội trong chương trình gặp gỡ và...

    Hot Topics