More

    phá nhà thờ

    Chính quyền Trung Quốc sẽ phá bỏ 24 nhà thờ ở Hàm Đan

    Chính quyền Trung Quốc sẽ phá bỏ 24 nhà thờ ở Hàm Đan Vào đêm mùng 6, sớm mùng 07.05, nhà thờ Công giáo của...

    Hot Topics