More

    Paul Tschang In‑Nam

    Sứ thần Toà Thánh đầu tiên tại Myanmar

    Theo bản tin ngày 12-08-2017 của Phòng Báo chí Toà Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Paul Tschang...

    Hot Topics