More

    Paul Nguyễn Duy Thường

    Thánh lễ truyền chức Linh Mục tại Tổng Giáo Phận Boston – Ma – Hoa Kỳ

    Vào lúc 10h sáng ngày 19 tháng 5 năm 2018, tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế, Đức...

    Hot Topics