More

  Ông Thánh Antôn hay làm phép lạ

  Những phép lạ của thánh Antôn Padua

  1. Cá về nghe giảng. Tại thành Điminô, nước Ý, có nhiều kẻ lạc đạo, nhưng không muốn đi nghe thầy Antôn giảng, sợ kẻo...

  Bài giảng của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp 13/6/2018

  Thánh lễ Cao điểm Năm Thánh mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt (1918 – 2018) sẽ được cử hành trọng...

  Hot Topics