More

    Oakland (California)

    6 Tỉnh Dòng Phanxicô được gộp thành 1 tại Mỹ

    6 tỉnh dòng Phanxicô (OFM) tại Hoa Kỳ sẽ được gộp thành một tỉnh dòng duy nhất trong những năm tới đây. Dự án này...

    Hot Topics