More

    Ở lại trong tình thương

    Lời Chúa ngày 6.5.2018

    Ở lại trong tình thương Lời Chúa: Ga 15, 9-17     Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế...

    Hot Topics