More

  Nữ tu NGUYỄN THỊ LUYẾN

  Nghi thức Nhập quan nữ tu Bénigna Mađalêna Nguyễn Thị Luyến

  https://www.youtube.com/watch?v=poVp9bXAirk Lúc 6h40 thứ sáu ngày 7/12/2018, áp lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của Hội Dòng, chị M. Bénigna Mađalêna Nguyễn Thị...

  Cáo phó Nữ tu M. BÉNIGNA MAĐALÊNA NGUYỄN THỊ LUYẾN

  “Thầy là Sự Sống lại và là Sự Sống” (Ga 11,25) AI TÍN Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, Hội Dòng Con...

  Hot Topics