More

  Nữ tu Maria Nguyễn Thị Nhài

  Thánh lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Nhài

  Thánh lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Nhài, được cử hành long trọng vào lúc 14h30 chiều thứ Hai, ngày 01/4/2019 tại...

  Cáo phó Nữ tu Maria Nguyễn Thị Nhài

  HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU  Xuân Ngọc – Xuân Trường – Nam Định                  (: 0228 3886 138 Email: [email protected]     “Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được...

  Hot Topics