More

    nhưng rồi lại rủ nhau đi tu

    Chuẩn bị đám cưới, nhưng rồi lại rủ nhau đi tu

    Trước khi khám phá ra ơn gọi cuả mình, Cha Javier Olivera và Sơ Marie de la Sagesse đã chuẩn bị làm đám cưới...

    Hot Topics