More

    Những điều cần nhớ khi gặp người truyền đạo trái phép

    Những điều cần nhớ khi gặp người truyền đạo trái phép, lừa đảo

    1. Không nên tiếp xúc: Bạn cần nói rõ ràng: "Tôi đang bận", "Tôi có người sắp đến đón"… Sau đó, tìm cách rời ngay...

    Hot Topics