More

    nhưng bay lên với ước mơ cao đẹp

    Không dừng lại, nhưng bay lên với ước mơ cao đẹp

    Một Kitô hữu chân chính thì không chỉ dừng lại ở ơn sủng khởi đầu mà Chúa ban cho. Người ấy được mời gọi...

    Hot Topics