More

    Như Cha trên trời

    Lời Chúa ngày 19 tháng 6 năm 2018

    Như Cha trên trời Lời Chúa: Mt 5, 43-48 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy...

    Hot Topics