More

    nhận dây Pallium

    Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh nhận dây Pallium

    Hôm nay, ngày 27/06/2017, Tòa Thánh đã công bố danh sách 36 vị Tổng Giám mục sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô trao dây...

    Hot Topics