More

    Nhà thờ Trà Kiệu

    Bài thuyết trình của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế với các gia đình trẻ 31.5.2018

    Nói chuyện chuyên đề với các gia đình trẻ: - Thời gian: từ 09g00 đến 11g00 - Địa điểm: Nhà Hội (Tầng dưới Nhà thờ...

    Hot Topics