More

    Nhà thờ Tin Lành

    Người Công giáo cử hành Thánh lễ trong Nhà thờ Tin Lành

    Đây là lần đầu tiên từ 500 năm nay, Nhà thờ Chính toà Tin lành Luther ở Lund (Thụy Điển) sẽ mở cửa cho...

    Hot Topics