More

    Nhà thờ Phủ Cam

    Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế tại TGP Huế 2019

    Vào lúc 08g30 ngày 19.3.2019, Lễ Thánh Giuse – Bạn trăm năm Đức Maria, Đức TGM Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám Mục TGP Huế...

    Hot Topics