More

  Nhà Thờ Đức Bà Sài gòn

  Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn | Kỹ thuật lắp đặt máng xối VMZINC

  https://www.youtube.com/watch?v=DKoCpxLoFik Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: Kỹ thuật lắp đặt máng xối VMZINC do ông Momo chuyên viên của công ty VMZINC...

  Đức TGM Marek Zalewski dâng Thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

  Vào lúc 17g30 Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski dâng Thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà TGP Sài Gòn https://www.youtube.com/watch?v=TaQPF-ylZ4s

  Kỹ thuật lợp ngói Marseille tại Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn

  Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: Kỹ thuật lợp ngói Marseille - Lợp ngói trục 2 và 3   Nguồn ảnh: TGP SG

  Tìm hiểu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn

  Tên chính Vương cung thánh đường Chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội. – Tôn giáo Công giáo Rôma – Chức năng Nhà thờ chính...

  Hot Topics