More

    Nhà thờ công giáo bị phá hoại

    Hai nhà thờ ở bang Odisha, Ấn Độ bị phá hoại

    Cảnh sát vũ trang phải tuần tra giáo phận Rourkela sau khi tượng Đức Mẹ Maria bị phá hủy và nhà kho để đồ...

    Hot Topics