More

  hình ảnh thánh lễ

  Ảnh lễ truyền chức Phó Tế Phát Diệm năm 2019

  Tại Nhà thờ Chính Tòa Phát Diệm, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng - Giám mục giáo phận Phát Diệm - đã chủ sự thánh...

  Video & hình ảnh Thánh Lễ an táng Đức Ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa

  Đức Ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa - Bút hiệu Xuân Ly Băng Sinh ngày: 23-4-1926, tại Giáo Họ Hiệu Lân, Giáo xứ Xuân Phong,...

  Hot Topics