More

  giáo phận phan thiết

  Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Phan Thiết 2018

  Đối với Giáo phận Phan thiết, tháng 5 vừa qua là tháng thuộc “mùa thuyên chuyển” các linh mục. Bây giờ tháng 6 là...

  Linh mục đoàn Phan Thiết sắp có thêm 12 cha

  Giáo phận Phan Thiết hiện đang trống tòa khi Đức cha Giuse Vũ Duy Thống qua đời (01/03/2017), Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm,...

  Các Giáo Phận và Giám Mục Đương Nhiệm 2017

  I. Giáo Tỉnh Hà Nội    1. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri Thành lập Gp :...

  Video & hình ảnh Thánh Lễ an táng Đức Ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa

  Đức Ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa - Bút hiệu Xuân Ly Băng Sinh ngày: 23-4-1926, tại Giáo Họ Hiệu Lân, Giáo xứ Xuân Phong,...

  Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

  Hôm nay ngày 8.7.2017, tại Nhà thờ Thanh hải, Hạt Phan thiết, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế Thánh lễ an táng...

  Hot Topics