More

    Giáo hội Phật giáo Việt Nam

    Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúc mừng Giáng sinh

    ''Sự gặp gỡ, kết chặt tình thân hữu trong nhiều năm qua giữa hai bên là một điều cao quý...''. Đó là lời Đức...

    Hot Topics