More

    giáo hội công giáo lào

    Giáo hội Lào vui mừng có thêm 4 tân linh mục

    Giáo hội Công giáo nhỏ bé tại Lào đang sống những ngày hân hoan vì mới có thêm 4 tân linh mục. Thánh lễ...

    Hot Topics