More

    Giáo hoàng tương lai

    Vị Hồng Y mới sẽ công bố Tân Giáo Hoàng

    Sau công nghị ngày 19 tháng 5, hồng y Robert Sarah trở thành hồng y-phó tế lớn tuổi nhất trong các hồng y cử...

    Hot Topics