More

    Giáo hoàng Biển Đức XVI

    Mừng sinh nhật thứ 91 của Đức nguyên Giáo hoàng Biển đức XVI

    Ngày 16/04 năm nay, Đức nguyên Giáo hoàng Biển đức sẽ tròn 91 tuổi. Hiện nay ngài đang ở tại đan viện "Mẹ Giáo...

    Hot Topics