More

  giáo hoàng

  Lời Chúa ngày 21/8/2018

  Lạc đà qua lỗ kim (21-8-2018 – Thứ Ba: Thánh Piô X, Giáo hoàng ) Lời Chúa: Mt 19, 23-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với...

  Tiểu sử Đức Giáo Hoàng Phanxicô

  Sau đây là tiểu sử chính thức của Đức hồng y Jorge Mario Bergoglio, vừa được bầu làm tân Giáo hoàng ngày 13 tháng...

  Hot Topics