More

    Giáo họ An Tiêm

    Đức cha Giuse Trần Văn Toản dâng thánh lễ tạ ơn tại quê hương

    WGPTB - Sáng ngày 30 tháng 03 năm 2019, cùng với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ và linh mục đoàn Giáo phận Thái...

    Hot Topics