More

  Giáo hạt Túc Trưng

  Thánh lễ an táng cha cố Phêrô Nguyễn Văn Vàng

  Cả một đời chăm sóc cho đoàn chiên, giờ phút chia tay đã gần kề. Xin Chúa giang rộng cánh tay nhân từ đón...

  Linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc 2017

  CẬP NHẬT DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN TÍNH ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 08 NĂM 2017 1. Giáo hạt An Bình Stt Tên Thánh tên họ Tên Hiện nay Giáo xứ Sinh Chịu Chức 1 Phêrô Vũ Công Bình Chánh...

  Hot Topics