More

  Giáo Hạt Long Thành

  Các Giáo Xứ Giáo Hạt Tân Mai Đón Đức Mẹ Thánh Du

  1 - Giáo xứ Tân Mai : 22/04 - 25/04/2018 2 - Giáo xứ Tân Lộc : 25/04 - 26/04/2018 3 - Giáo xứ Xuân Hòa...

  Linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc 2017

  CẬP NHẬT DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN TÍNH ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 08 NĂM 2017 1. Giáo hạt An Bình Stt Tên Thánh tên họ Tên Hiện nay Giáo xứ Sinh Chịu Chức 1 Phêrô Vũ Công Bình Chánh...

  Hot Topics