More

  Giám Mục Việt Nam

  Quý Giám Mục Dâng Hương Kính Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu

  Các Giám Mục Dâng Hương Kính Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu. Trực tiếp Thánh lễ Bế mạc Hội nghị thường niên kỳ II – 27/9/2018   https://conggiao24h.net/videos/truc-tiep-thanh-le-be-mac-hoi-nghi-thuong-nien-ky-ii-27-9-2018.html

  Tiểu sử Đức tân TGM Giuse Vũ Văn Thiên

  Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên sinh ngày 26/10/1960 tại Giáo xứ Kẻ Sặt, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, thuộc Địa...

  Các phái đoàn kính viếng và cầu nguyện cho Đức Cha Phanxico Xavie Nguyễn Văn Sang

                                                                                                                   

  Tiểu sử Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long

  Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long sinh ngày 25 tháng 1 năm 1953, tại Làng Rùa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. - 1965...

  Kỳ thi tuyển sinh Năm học 2017–2018 của Học viện Công giáo Việt Nam

  Trong hai ngày 7 và 8/6/2017, Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) tổ chức kỳ thi tuyển sinh Cử nhân và Cao học...

  Hot Topics