More

    Giám Mục quốc doanh Trung Quốc

    Giám Mục quốc doanh Trung Quốc tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục 2018

    Sandro Magister, ký giả kỳ cựu chuyên về Vatican của tờ L’Espresso, hôm 30 tháng 9 có bài nhận định sau về việc hai...

    Hot Topics