More

    Giám Mục Phụ Tá của Giáo phận Orange

    Cáo phó: Đức Cha Dominicô Mai Thanh Lương

    Đức cha Dominic Mai Thanh Lương là Giám mục gốc Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ, từng giữ chức Giám Mục Phụ Tá...

    Hot Topics