More

    giám mục hải phòng

    Tiểu sử Đức tân TGM Giuse Vũ Văn Thiên

    Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên sinh ngày 26/10/1960 tại Giáo xứ Kẻ Sặt, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, thuộc Địa...

    Hot Topics