More

    giám mục Goic

    Chile đình chỉ việc mục vụ của 15 linh mục

    Giám mục Goic, giáo phận Rancagua, chủ tịch Ủy ban phòng chống lạm dụng của hội đồng giám mục Chi-lê đình chỉ ngay lập...

    Hot Topics