More

  GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH

  Thư rao về dự định truyền chức Linh mục cho thầy Phó tế G.B. Cao Xuân Hưng

  TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An Điện thoại: 02383 861 171 Email: [email protected] _____________ Số 1418/TB-TGM Xã Đoài, ngày 26 tháng 5 năm 2018 THƯ RAO Truyền...

  Thư rao về dự định truyền chức Phó tế giáo phận Vinh

  Thánh lễ truyền chức Phó Tế tại giáo phận Vinh ngày 31.5.2018 TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An Điện thoại: 02383...

  Hot Topics