More

  Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng

  Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân giảng Trong Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế 18.01.2018

  BÀI CHIA SẺ THÁNH LỄ KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN và Truyền chức Phó tế – Tại Nhà thờ Giáo xứ HỘI...

  Thánh Lễ Tạ Ơn Của Đức Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng

  Năm 2017 là thời điểm ghi nhiều dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục giáo...

  Tiểu Sử Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

  Khẩu hiệu Giám Mục  AD GENTES (ĐẾN VỚI MUÔN DÂN) 16.6.1957        : Sinh tại Hà Nội 1981 – 1987    : Học tại...

  Hot Topics