More

    Giám mục Giáo phận

    Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Ban Mê Thuột 10.5.2018

    Thánh lễ truyền chức Linh mục tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 10.5.2018, tại lễ đài trước Núi đá Đức Mẹ trong khuôn...

    Hot Topics