More

    giám mục đương nhiệm 2019

    Các Giáo Phận và Giám Mục Đương Nhiệm (cập nhật 24/2/2019)

    I. Giáo Tỉnh Hà Nội    1. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri Thành lập Gp :...

    Hot Topics