More

    giám mục chile từ chức

    Cuộc gặp gỡ của ĐTC với csc Giám Mục Chile

    Trong các ngày từ 15 tới 17 tháng 5 vừa qua ĐTC Phanxicô đã nhóm họp với 34 Giám Mục Chile để duyệt xét...

    Hot Topics