More

    Giám Mục Chile đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha

    Tất cả 34 Giám Mục Chile đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha

    ROMA. Tất cả  34 GM Chile trong đó có 2 Hồng Y, đã đồng loại đệ đơn từ chức lên ĐTC để ngài định...

    Hot Topics