More

  Giám mục Bùi Chu

  Full: Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Bùi Chu 2018

  Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục giáo phận Bùi Chu sẽ truyền chức linh mục cho 5 thầy phó tế trong thánh lễ...

  Thiệp mời lễ khấn Dòng Đaminh Bùi Chu

  Thánh lễ Khấn dòng của 12 nữ tu Đaminh Bùi Chu tuyên khấn lần đầu cùng với 9 nữ tu vĩnh khấn và Tạ ơn...

  Hot Topics