More

  Giacôbê Hoàng Khánh

  Thánh lễ truyền chức Linh Mục Vĩnh Long năm 2018

  Hôm nay, cùng với Giáo Hội, Giáo Phận Vĩnh Long hân hoan mừng Lễ 2 Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Với niềm vui...

  Thánh lễ truyền chức Phó Tế Vĩnh Long 01.01.2018

  Hôm nay, Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa – là ngày vui của Giáo Hội vì mừng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa cũng...

  Hot Topics