More

    Giacôbê Dương Văn Vĩnh

    Cáo phó: Thầy Giacôbê Dương Văn Vĩnh

    Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Hội Dòng Kitô Vua và Gia đình xin kính báo: - Thầy Giacôbê Dương Văn Vĩnh - Sinh...

    Hot Topics