More

    GB Lương Trọng Khiêm

    Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Phan Thiết 2018

    Đối với Giáo phận Phan thiết, tháng 5 vừa qua là tháng thuộc “mùa thuyên chuyển” các linh mục. Bây giờ tháng 6 là...

    Hot Topics