More

    Ga 9: 1-41

    Lời Chúa ngày 31/3/2019

    Thầy là ánh sáng thế gian (31.3.2019 – Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm C) Lời Chúa: Ga 9, 1-41 Khi ấy Ðức Giêsu nhìn thấy...

    Hot Topics