More

    Ga 8: 1-11

    Lời Chúa ngày 7/4/2019

    Đừng phạm tội nữa (7.4.2019 – Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm C Lời Chúa: Ga 8, 1-11 Lúc ấy, Ðức Giêsu đến núi Ôliu. Vừa...

    Hot Topics