More

  Ga 6: 52-59

  Lời Chúa ngày 10/5/2019

  Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống (10.5.2019 – Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6,...

  Suy niệm lời Chúa ngày 20.4.2018

  Nhờ tôi mà được sống  Lời Chúa: Ga 6, 52-59 Xem thêm: Lịch Công Giáo tháng 4 năm 2018     Khi ấy, người Do thái tranh luận sôi...

  Hot Topics