More

  Ga 6: 16-21

  Lời Chúa ngày 4/5/2019

  Các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ (4.5.2019 – Thứ Bảy Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6,16-21 Chiều đến, các môn...

  Chính Thầy đây (14.4.2018 – Thứ bảy Tuần 2 Phục sinh)

  Lời Chúa: Ga 6, 16-21 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Caphácnaum bên kia Biển Hồ....

  Hot Topics